Florbal
Školy
Praktické info
Přihláška
Kontakty

Sportovní přípravka pro děti

míčové, pohybové hry, florbal, lakros

Sportovní kroužky pro děti prvního stupně se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu, rozvoj pohybových dovedností a schopností, motoriku, zvyšujeme fyzickou kondici, obratnost, psychickou vyrovnanost, sebedůvěru. Tento kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové sportovní zajímavé hry, při kterých se dostatečně vydovádí a odreagují. Pří výběru sportovních aktivit vycházíme z věku a šikovnosti dětí.

Klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv, vypěstování vztahu a základních návyků ke sportovní činnosti. Zaujímáme děti sportem, pohybem, pestrým programem. Nenásilnou formou, pomocí her, rozvíjíme kondiční faktory, pohybové schopnosti a dovednosti ovlivňující sportovní výkon. Rozvoj dovedností je dále soustředěn na manipulaci s míčem, rozvoj motoriky, cvičení pro správné držení těla při využití široké škály pomůcek a cvičebního náčiní. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby děti získaly k pohybu pozitivní vztah, byl pro ně radostí a potřebou.

V průběhu roku se děti seznámí se základy míčových sportů, především florbalu a interkrosu, mohou se zúčastnit i turnajů, sportovních akcí pro děti využít nabídky 101.Sportovní na různá soustředění, jarní prázdniny, víkendové akce, účastnit se plavecké přípravy. Děti, které budou mít zájem a chuť se věnovat sportu více výkonnostně mohou pokračovat v Interkrosovém klubu Ontario nebo v našem florbalovém oddíle.


Přijď si s námi zasportovat,
Tělíčko si protáhnout,
Šikovnost si nastartovat,
Obratnosti dosáhnout!

Zacvičíme, protáhnem se
kroužek plný pohody,
Zahrajeme, zasmějem se
užijeme si zábavy.

Kamarádů plná třída,
Šikovnosti nám to přidá.
Rychlí budeme jak vlci,
cvičte s námi - holky, kluci!!


ŠKOLY
ZŠ K Milíčovu pátek od 1.10.2010 13,30 až 14,15 hod 1. až 3. třída

Kroužkovné za 1. pololetí je 550 Kč. Předpokládá se 28 - 29lekcí od října do května (června)

Praktické informace:

Děti ze školní družiny vyzvedává lektor a také je po skončení kroužku opět předává vychovatelkám. Pokud dítě po kroužku odchází již domů, musí to být uvedeno na přihlášce a příslušným způsobem oznámeno i ve školní družině. Děti které přichází z venku přijdou 15 minut před začátkem, před školu nebo vchod k tělocvičnám, dle místních zvyklostí. Nezapomeňte v přihlášce vyplnit, zda odchází samo nebo jen s odpovědnou osobou.
Na kroužek musí mít dítě sportovní oblečení na tělocvik: tričko, trenýrky (tepláky), cvičky nebo sportovní tenisky do tělocvičny, do kterého se vždy před začátkem kroužku převlékne. A také láhev s pitím. Další vybavení - míček, švihadlo, florbalka dle požadavků lektora. Oznamuje se týden předem co je potřeba na další lekci. Vybavení máme k dispozici, nemusíte kupovat, pokud něco nemáte.
Naopak není vhodné mít sebou různé řetízky, náramky, hodinky, klíče a mobily na krku.
Upozorňujeme, že dítě které nemá vhodné vybavení se nemůže z bezpečnostních důvodů účastnit lekce a to bez náhrady.

Lektor: Miroslav Vogl

praxe: sportovní trenér mládeže 21 let

kvalifikace:
Cvičitel 3. třídy - Česká obec sokolská
Trenér licence Bflorbal – Česká florbalová unie
Trenér mládeže – Mezinárodní svaz interkrosu


Kontakty : tel.: 605 527 836, mail: krouzky@101sportovni.cz, www.101sportovni.cz , http://krouzky.101sportovni.cz , Interkrosový oddíl Ontario

Katalog (nejen letních) dětských táborů