Sportovní přípravka
Školy
Praktické info
Přihláška
Kontakty

Florbal

florbal, pohybové hry, lakros


Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky, při které klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv.

Na kroužku se věnujeme nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, rozvoji dovedností, fyzické přípravě. Nabízíme dětem vhodné podmínky pro jejich rozvoj. Některé vlastnosti a dovednosti se již později nedají dobře rozvinout. Je škoda propást příležitosti, které se nedají vrátit. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby děti získaly k pohybu pozitivní vztah, byl pro ně radostí a potřebou.


V průběhu roku se děti seznámí se základy florbalu a interkrosu, mohou se zúčastnit i turnajů, sportovních akcí pro děti využít nabídky 101.Sportovní na různá soustředění, jarní prázdniny, víkendové akce, účastnit se plavecké přípravy. Děti, které budou mít zájem a chuť se věnovat sportu více výkonnostně mohou pokračovat v Interkrosovém klubu Ontario nebo v našem florbalovém oddíle.


Přijď si s námi zasportovat,
Tělíčko si protáhnout,
Šikovnost si nastartovat,
Obratnosti dosáhnout!

Zacvičíme, protáhnem se
kroužek plný pohody,
Zahrajeme, zasmějem se
užijeme si zábavy.

Kamarádů plná třída,
Šikovnosti nám to přidá.
Rychlí budeme jak vlci,
cvičte s námi - holky, kluci!!


ŠKOLY
ZŠ K Milíčovu pátek od 1.10.2010 14,15 až 15,00 hod 1. až 5. třída
ZŠ Veronské nám pondělí od 20.9.2010 13,30 až 14,15 hod 1. až 5. třída
ZŠ Mendelova úterý od 14.9.2010 17,00 až 18,00 hod 5 až 8 let

Kroužkovné za 1. pololetí je 550,-(45 min) /730,- (60 min) Předpokládá se 28 - 29 lekcí od října do května


Praktické informace:

Děti ze školní družiny vyzvedává lektor a také je po skončení kroužku opět předává vychovatelkám. Pokud dítě po kroužku odchází již domů, musí to být uvedeno na přihlášce a příslušným způsobem oznámeno i ve školní družině. Děti které přichází z venku přijdou 15 minut před začátkem, před vchod do školní družiny. Nezapomeňte v přihlášce vyplnit, zda odchází samo nebo jen s odpovědnou osobou.
Na kroužek musí mít dítě sportovní oblečení na tělocvik: tričko, trenýrky (tepláky), cvičky nebo sportovní tenisky do tělocvičny, do kterého se vždy před začátkem kroužku převlékne. A také láhev s pitím. Vybavení máme k dispozici, nemusíte kupovat, pokud něco nemáte.
Naopak není vhodné mít sebou různé řetízky, náramky, hodinky, klíče a mobily na krku.
Upozorňujeme, že dítě které nemá vhodné vybavení se nemůže z bezpečnostních důvodů účastnit lekce a to bez náhrady.

Lektor: Miroslav Vogl

praxe: sportovní trenér mládeže 21 let

kvalifikace:
Cvičitel 3. třídy - Česká obec sokolská
Trenér licence B florbal – Česká florbalová unie
Trenér mládeže – Mezinárodní svaz interkrosu


Kontakty : tel.: 605 527 836, mail: krouzky@101sportovni.cz, www.101sportovni.cz http://krouzky.101sportovni.cz , Interkrosový oddíl Ontario

Katalog (nejen letních) dětských táborů