Jméno dítěte:
Škola: Třída:
Email rodič:    
Telefon:    
Máme zájem přihlásit dítě do kroužku (zaškrtněte vybraný):
ZŠ Veronské nám.
Florbalový kroužek
pondělí 13,30 až 14,15 (1. až 5. třída)
 
Florbalový oddíl
pondělí 14,15 až 15,15(1. - 7.. třída)
ZŠ Mendelova
Florbalová sportovní přípravka úterý 17,00 až 18,00 (5 - 8 let) Florbalový oddíl úterý 18,00 až 19,30
ZŠ K Milíčovu
Sportovky pátek 13,30 až 14,15 (1. až 3. třída)    

Florbalový kroužek

Florbalový oddíl

pátek 14,15 až 15,00 (1.stupeň)

pátek 15,00 až 16,00 (1.-7.třída)

   
Máte- li ještě nějaký dotaz napište ho sem:
           

Z P Ě T